Oppdrettslaks

Beredskapsplan for utfisking av rømt oppdrettslaks

Oppdrettslaks

Føremålet med å opprette ein beredskapsplan for utfisking av rømt oppdrettslaks, er å kunne sette inn effektive tiltak straks ein oppdagar innsig til elva. Tiltaket skal hindre at oppdrettslaksen gyt i elva og gjer skade på genane til villaksen.

Samarbeidspartnere

Følg oss

Praktisk info

  • Offentlig transport
  • Familieaktiviteter
  • Vannstand og vær

Generelt

  • Om Beiarelva SA
  • Turistinformasjon
  • Privacy Policy

Nyhetsbrev