Larsos

Larsos er en rimelig stor sone som er veldig populær blant lokal og tilreisende fiskere. Her kan alle fiskeformer tas i bruk, og dem som fisker med mer enn en form, vil kunne få stor nytte av Larsos på flere vannstander.
Sonen har små stryk og grus, sand og stein dominerer bunnsubstratet. I tillegg til et fantastisk laksefiske, tas det også en del sjøørret i denne sonen. Det er satt opp 4 gapahuker langs sonen, og av disse er Lappåtøyra ikke bare sonens mest ettertraktede, men en av elvas mest populære. Larsos er en veldig godt tilrettelagt sone for fiskerne og er veldig enkel å finne fram til. Flere parkeringsmuligheter ved elva.

Fasiliteter

Gapahuker: 4

Parkering: 3

Toalett: 3

Ildsted: 3

Laksehåv: 3

Søppelkasser: 3

Fiskekort

Antall fiskekort: 12

Dagskort:
Kr. 500,-

Halvdagskort:
Kr. 400,-

Rekrutteringskort:
Gratis for barn under 16 år som fisker i lag med en voksen.

Kortsalg:
Scanatura:
www.scanatura.no

Galleri