Skip to main content

Takk for i år

  • Blogg

Nok en god, og ikke minst spennende fiskesesong i Beiarelva er over. God på grunn av fangstresultatene og den herlige oppslutningen rundt fisket. Spennende med tanke på den usikkerheten som rådet lenge før sesongstart. I tillegg har godt oppsyn i elva vært positivt og vi har sluppet helt unna coronaviruset. Kort sagt, en annerledes men god sesong! 

9083220329644869235Nå er sesongen over, på begge sider av brua. Det har vært fanget mye storfisk og selv om det har vært mange nye regler å forholde seg til, har det blitt en god sesong. Frem til ny sesong får man benytte seg av elva som inspirasjon til fotografier, for sjelefred eller til fine fotturer. Foto: Tommy Egra, SNVF

Et ondartet og veldig hissig virus hadde blandet seg inn i forberedelsene til fisket, og skapt stor usikkerhet om hvordan fisket kunne gjennomføres, og om det kunne bli noe fiske i det hele tatt.

Nå ble det fiske, og selv om vi ikke kunne invitere alle som vi så gjerne ville til «sommerens fineste eventyr», så bidro de som kunne komme, til en god og minnerik sesong.

Mye vær og flotte fangster

En snørik vinter og en sen smelteprosess utover våren, bidro til at elva vår var stor, og også ganske kald langt utover forsommeren. Dette forhindret imidlertid ikke at mye stor og bitevillig laks fant veien oppover elva, og når vannstanden tillot det, ble det et svært spennende fiske med flotte fangster for mange.

Kanskje ble året spesielt vellykket for en av våre beste og mest ivrige lokale fiskere, Simon Engholm. Første «kast» resulterte i en laks, som etter en utarbeidet tabell, veide 20,5 kg. Det ble årets rekordfisk. En stor gratulasjon til Simon!

Godt oppsyn

I år er det første sesongen at Fjelltjenesten har hatt ansvaret for oppsynet i elva. Dette har gått svært bra og vi er utrolig fornøyd med jobben de har gjort. Vi må alle sammen skjerpe oss, lese og respektere reglene for at elva skal være trygg å fiske i, alltid være god og selvsagt være lik for alle. Det er derfor godt å se at jobben de har gjort, har resultert i at de med sin profesjonelle tilstedeværelse og med sin serviceinnstilte fremtoning har ført til at flere fisker lovlig og respekterer reglene. Statistikken er lovende og vi tror at neste sesong vil vi alle bli enda bedre på dette området.

Takk til alle som har bidratt

Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke alle, som hver på sin måte, har bidradd til å gjøre også denne fiskesesongen svært vellykket. Forutsetningene for det gode resultatet var nok ikke helt tilstede på grunn av virussituasjonen, men en iherdig og målrettet innsats fra grunneiere og grunneierlag i forhold til å ta nødvendige grep, og ikke minst fra alle fiskerne, som lojalt har fulgt opp alle pålegg, og tatt nødvendige sikkerhetsmessige tiltak, har vi kommet trygt i mål.

Ikke ett eneste koronatilfelle er registrert i Beiarn i løpet av sommeren.

Når det gjelder resultater og statistikk, vil vi komme tilbake med det så snart de endelige resultatene foreligger.