Skip to main content

Kartlegging av fangsttrykk

 • Atle Frøysland
 • Blogg
I år vil Beiarn kommune i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet og Statsforvalteren i Nordland gå i gang med prosjektet «kartlegging av fangsttrykket på sjøørret i Beiarfjorden og Nordfjorden», der man ønsker å se nærmere på hvor mye sjøørret som fanges i sjøfasen.

Les mer

Midtveisevaluering 2022

 • Atle Frøysland
 • Blogg
Stor takk til alle grunneiere og kortselgere som har fulgt oppfordringen om å rapportere inn alle fangster innen 15.07. Tallene viser en betydelig tilbakegang i fangstene sammenlignet med fjoråret.

Les mer

Fang og slipp av laks

 • Atle Frøysland
 • Blogg
Vi oppfordrer alle fiskere til å følge regelen om å holde fisken under vann - fra landing, til gjenutsetting. Vennligst ikke trekk fisken ut fra vannet og på steinene. Hold fisken i hoven under vann når du fjerner kroken.

Les mer

To korte økter - 2 storlaks

 • Atle Frøysland
 • Blogg
Teemu Venejärvi forlot Finland, solgte alt han hadde og forlot hjemlandet. Det vitner om en sterk lidenskap for laksefiske. Etter å ha fisket utallige vassdrag i Norden falt valget på Beiarelva.

Les mer

En gledens dag

 • Helge Osbakk, Styreleder
 • Blogg
Det er en gledens dag for villaksen, Beiarelva og lokalsamfunnet. Etter uker med forhandlinger ble det idag annonsert at SV og regjeringen har blitt enige om revidert nasjonalbudsjett for 2022.! 

Les mer

Fiskeregler for 2022 er klare

 • Merethe Selfors
 • Blogg
Fiskeregler samt konsekvenser ved regelbrudd er nå lagt ut på beiarelva.no. Informasjonen finner du i toppmenyen - under "Informasjon" > Fiskeregler. Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i reglene i god tid før du drar på deg vadebuksene, så slipper du å være i tvil når situasjoner oppstår, og valg må gjøres. Tusen takk for at du til enher tid velger å etterleve reglene :) Skitt fiske!

Les mer