Skip to main content

Flomstor elv og storlaks

  • Laksevert
  • Blogg

Starten på årets sesong har gitt oss ei stor elv. Det har ikke hindret de ivrigste fiskerne å prøve lykken, og mange har blitt belønnet med svært gode fangster. 

P1366734Vannet er på vei nedover, og gapahuker slik som denne på Vold, vil snart bli omringet av ivrige laksefiskere. Foto: Andreas, Laksevert

Grunnen til at elva har vært så stor, ofte rundt 200 kubikk, er den enorme snømengden vi har i fjellene. Faktisk har det ikke vært så mye snø i fjellene rundt i Beiarn siden 1997! Med god hjelp fra herlige sommertemperaturer rundt 30 grader, er det mye snø som smelter og renner ut i havet gjennom elva.

Hva har fungert til nå?

De som har fått fisk har lest fiskeplassene sine godt, og fisket der laksen er tilgjengelig på høy vannstand. Utfordringen for fiskerne ligger nettopp det å finne områder hvor fisken står i roligere partier, og der fiskerne klarer å nå dem i alt vannet. Vi vet at flomstor elv i Beiarn gir kaldt vann, noe som gjør at fisken blir treg og stiller seg i de dype partiene, der strømmen er svakest, for å spare på energi. Tradisjonelt sett vil en laks stige etter godt stykke etter redskapen vår, men i vann som nå, på 5-8 grader, flytter de seg langt mindre, og man er avhengig av å treffe dem «i hue». Med klassiske fisketeknikker og vanlig utstyr har sluk og fluer blir skylt nedover elven i en forrykende fart, og aldri nådd bunnen der laksen står.

Derfor har fluefiskerne tatt i bruk unormalt tunge synkeliner på allerede nedtyngede fluer, for å nå helt ned mot bunn. Andre har funnet de få områdene der eleven er på det roligste, og klart seg med «normalt» utstyr. Noen har også utnyttet høyvannet i de nedre sonene, der sjøvannet sakker ned hastigheten drastisk – om så kun for noen timer. Slukfiskerne har  måttet ty til smarte triks for å øke vekt og synkegrad. Dette har de oftest gjort ved å bruke kompakte og tunge sluktyper, med ekstra søkker på sluken eller ved å sette på lodd på linene - og slik nådd ned. Markfiskerne har valgt de tyngste søkkene sine, og alle har måtte kaste mer oppstrøms enn vanlig. Alt for å få mindre drag i lina og roligere presentasjoner.

Lysere tider i møte

Slik det ser ut nå, vil vannet gå ganske mye ned de nærmeste dagene. Det vil nok gi et knallfiske, og siden elva har vært stor siden åpningen, vil dette la mange fiskere ta de «første kastene» på mange av de mest populære sonene. På sikt, kan vi nok oppleve at vannstanden tar seg opp, men vi tror at det verste er over og at elva stabiliserer seg fremover. Hvor godt fisket vil bli, vet ingen, men dette lover virkelig godt!

Husk å ta kontakt med oss på Laksekontoret! Vi er her 7 dager i uken, og står alltid parat til å hjelpe deg med fiske og ferie her i Beiarn.

P1022946

Fluefiskerne vet at tunge synkeliner er beste kort i flomstor elv. For slukfiskerne, er det tyngre sluk eller søkker som er tipset for å nå fisken. En smule ekstra tålmodighet er vel også på sin plass å anbefale. Fisken viser seg sjeldent, og det er fort å miste motet. Foto: Tommy Egra, SNVF