Skip to main content

En bauta har gått bort

  • Helge Osbakk, Styreleder
  • Blogg

En bauta i Beiarelvas historie har gått bort. Bror Hemminghytt døde 30.06.20.

P1366734Bror der han likte seg best. Langs "elva si" mens han arbeidet for laksen og driften av elva. Foto: Tommy Egra, SNVF

Bror har vært en viktig pådriver for å bygge opp forvaltninga av Beiarelva gjennom mange år.  Fra stamlaksfisket, i forbindelse med rotononbehandlinga i 1989, og til han gikk av som styreleder i 2017.  Hans arbeid for "elva mi", som han selv uttrykte det, er en viktig grunnpilar for de som skal føre arbeidet videre.

Våre tanker og kondolanse går til den nærmeste familien.