Skip to main content

Ingen får fiske i karantenetiden

  • Helge Osbakk, Styreleder
  • Blogg

Fiskere som ønsker å fiske i elva mens de er i karantene, har plutselig blitt noe vi må forholde oss til. Myndighetene har lettet på restriksjonene rundt karanteneopphold, og nå ønsker blant annet svensker fra røde soner å fiske – selv i karantenetiden sin. Dessverre vil det ikke bli mulig i skrivende stund.

shutterstock 1664361598Sesongen 2020 kommer alltid til å bli husket for mer enn bare storlaks og flotte stunder i "verdens fineste lakseelv". Coronaviruset som har rammet landet vårt, har satt rammene for en helt ny hverdag. Vi har måttet tenke på oss selv og på andre på et nytt og annerledes vis. Blant annet håndhilser vi ikke lenger på fiskerne langs elva, nei vi slår fiskejakkene mot hverandre nær albuen, dunker vadeskoene borti hverandre eller nikker med fiskelua. Det er derfor tungt å "utestenge" fiskere som er i karantenetid, men det gjøres for felleskapet og frykten for spredning av viruset. Foto: Shutterstock

Problemstillingen gjelder for alle som skal sitte i karantene, og som vil fiske hos oss. Men helt konkret gjelder dette for oss i Beiarn om svensker som ønsker å komme hit, og som da må i ti dagers karantene, ha en plass og bo i bygda og være i elva å fiske gjennom hele karantenetiden. Dette på tross at de vet at dette eventuelt måtte blitt gjort under helt spesielle tilretteleggelser, med egne regler og gitt et opphold utenom det vanlige og uten kontakt med andre i elva.

Tung men nødvendig avgjørelse

Svenske fiskere, så vel som fiskere fra alle steder og nasjoner, vil alltid være velkommen til Beiarn og til elva vår. Problemet er at vi ikke var forberedt på denne varianten av fisketurisme fra utlandet. Vi vil så gjerne ha alle fiskevenner hit, også i disse «krisetider». Det har vært mange hensyn å ta, og dette har gjort at vi det siste døgnet har hatt tett dialog med kommunen, grunneiere og internt i styret i Beiarelva SA hvor temaet og mulighetene har blitt drøftet nøye. Resultatet er at vi dessverre må utelukke fiskere i karantene fra elva, fori driftsfunksjonene rundt det å fiske hos oss, gjør det umulig å gjennomføre på en hensynsfull måte.

Umulig å drifte elva forsvarlig

Flere av de de viktigste driftsfunksjonene i elva i dag, og som betjener fiskerne, er basert på tett kontakt mellom mennesker. Det gjelder for eksempel ved salg av fiskekort. Her benytter under halvparten av sonene seg av elektroniske løsninger, og kortene selger privat. De samme kontakt-problemene ser vi ved desinfisering, fiskeoppsyn, håndtering av avlivede laks som skal leveres til grunneiere, boforhold, toalett og gapahuker langs elven med mer. Vi må ta sikkerheten til de øvrige fiskerne, og ikke minst til innbyggerne og grunneierne våre, mot smitte. Vi ønsker ikke at Beiarelva SA skal bidra til en eventuell smittespredning i bygda vår.

Kommunen anerkjenner problemstillingen

Vi har vært i dialog med kommunen siden coronaviruset kom til landet. Nå står vi foran en helt ny situasjon, og kommunen sier de ser hvor problematisk denne situasjonen har blitt, og hvor vanskelig det vil være for oss å opprettholde smittekontrollen.

Derfor beklager vi sterkt at vi har kommet frem til at vi ikke kan åpne for fiskere som er i en karantenetid. Vi vil derimot fortsette å bedømme situasjonen, og holde kontakt med kommunens smittevernseksperter og følge myndighetenes krav om reglene strammes inn – eller endres. Laksesesongen er enda ikke over, og vi får alle håpe at coronasituasjonen hos våre fiskevenner i Sverige endres raskt, og at vi snart kan møte langs elvebredden.

shutterstock 1750753667
Vi må fortsatt tenke på hverandre! Det at noen få ikke får tilgang til elven vår, endrer ikke på situasjonen i elva. Det er derfor viktig at vi som fisker ikke glemmer faren for en oppblusning av viruset. Husk derfor å følge alle forhåndsregler og at det er utplassert håndsprit på alle gapahuker. La oss alle sammen jobbe sammen, bli kvitt coronaviruset og få våre svenske venner tilbake. Jo før jo bedre. Foto: Shutterstock