Storlakskvoten er avsluttet

  • Laksevert
  • Blogg

Ved midnatt den 12. august ble den ekstraordinære storlakskvoten i Beiarelva stoppet. Takk til alle fiskere som har fisket i elven i denne perioden, til alle som har hjulpet andre og lande storfisk og til dem som har respektert reglene rundt dette spesielle fisket. Heretter fortsetter fisket som før

Kvoten er nå snart nådd! Fra midnatt 12.08 (natt til 13.08) skal all villaks OVER 65 cm settes skånsomt tilbake i elva. Tusen takk til alle som følger gjeldende regler. Det er holdt av ca. 25 fisk til ungdommen og til eventuelle avlivede storlaks for resten av sesongen. Lykke til med fisket fremover ?
___________________
Dette er gjeldende sesongkvote og minstemål heretter:
 
Laks: Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.
Sesongkvote: 4 lakser under 65 cm per fisker.
All laks over 65 cm skal settes ut.
Minstemål: 35 cm
 
Kvote på utsatt fisk er maks 3 stk pr. fisker pr. dag.
 
Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen, uavhengig av kvoter. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiskekortselger skal trekkes på kvote.
 
Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stadfester hva som er sikker oppdrettslaks. Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres kortselger.
 
Sjøørret: Døgnkvote: 4 sjøørreter under 65 cm.
Sesongkvote: 25 sjøørreter under 65 cm per fisker.
Minstemål: 30 cm
All sjøørret over 65 cm skal settes ut.
Skitt fiske videre!