Status på sjøørretprosjektet, stamlaksfisket og coronaviruset

  • Helge Osbakk, Styreleder
  • Blogg

Gjengen i sjøørretprosjektet har gjennomført årets første økt. Stamlaksfisket er over og alle coronatiltakene har hatt positiv effekt. Den nye lakseverten er også på plass og gjør en god jobb.

9083220329644869235En av sjøørretsmoltene vi fikk var denne kraftige karen. Ikke tvil om at sjøørret har det godt i flere av sideelvene til Beiarelva. Foto: Kjetil Flakke 

En flott men annerledes laksesesong er på vei mot slutten. I løpet av den hektiske sommeren har vi opplevd litt av hvert. Det er ingen tvil om at det er coronaviruset som har hatt størst påvirkning for fiskerne og lokalbefolkningen i og nær elva. Den ekstreme vannføringen i elvas første periode var også med å sette begrensninger for mange. Nå er sesongen for laksefiskerne på hell, mens de mest iherdige sjøørretfiskerne binder fluer, pusser slukene sine og gjør klart utstyret til markfisket. Her er en liten oppdatering:

Sjøørretprosjektet

For noen dager siden var sjøørretgruppa ute og registrerte flere sjøørretbekker i Beiarn. Gruppa er ledet av Thomas Sørensen, som igjen er leder for Fiskestellsgruppa i Beiarn JFF. Det er Beiarn JFF som har fått ansvaret for å drifte registreringen i samarbeid med Stiftelsen Norsk Villaksforvalting (SNVF). 

Tilstede var også Kjetil Flakke, prosjektmedarbeider i SNVF for «Sjøørretprosjektet N-2023». Målet med besøket denne gang var å fullføre opplæringen av prosessen med å registrere udokumenterte bekker inn i det «Nasjonale Sjøørretkartet». Målet er at gruppa heretter skal kunne registrere sidebekkene i Beiarelva og bekker i fjorden på egenhånd og drifte innrapporteringen selv.

I fjor registrerte vi bekker på Tverrvika, Arstad Dokmo, Moldjord, Soløy og Osbakk. Denne gangen var det Vold og Eiterjord som stod for tur. Her ble tre bekker med stort potensiale registrert, og to med liten sjans for produksjon av sjøørretyngel. Planen er at vi skal ut igjen i midten av september i nye soner av elva og lete. Har du lyst å være med, kan du ta kontakt med Thomas Sørensen.

 6376939351181713801 Thomas Sørensen fra Beiarn JFF (og Kommunen) dokumenter en av smoltene fra undersøkelsene. Her sammen med Stein Ove Johannesen som går med håv og el-apparat i bekkene for å lokalisere dem i de små og ofte gjengrodde bekkene. Foto: Kjetil Flakke

Viderefører suksessen på laksekontoret

Vi har jo også fått ny laksevert siden sist oppdatering. Robert Selfors gjør som forventet jobben utmerket, og vi hører fra mange at de har fått svært god hjelp når de har benyttet seg av hans kunnskapsnivå på utstyr, fisketeknikker og selvsagt som kjentmann i og rundt Beiarelva. Han rapporterer at folk er fornøyd, og at det er folk innom jevnt og trutt.

Stamlaksfisket avsluttet

Vi har fått noen forespørsler om stamlaksfisket skal fortsette i år. Det femårige prosjektet var kun ment for å dokumentere gyte- og oppvekstforholdene over laksetrappene. Dette har nå blitt gjort, og det ble godt dokumentert at trappene kan bygges, og at laksen kan og vil gyte der. Avgjørelsen om å avslutte dette ble gjort i fjor høst, og det ble kommunisert på et av høstens medlemsmøter. 

God effekt av coronatiltakene

Vi har ingen smittetilfeller langs elva og ikke hatt noen uheldige episoder eller innrapporteringer. Vi ønsker derfor å takke alle som til nå har respektert tiltakene som er satt igang grunnet smittefaren. Til dem som har måtte utebli fra elva i år – velkommen tilbake! Husk at hverken sesong eller smittefare er over. Vi må fortsette som før, og slik det ser ut - resten av sesongen.

Skitt fiske!