Skip to main content

Om Beiarelva SA

Styret i Beiarelva SA består av åtte lokale grunneiere hvor tre av disse er varamedlemmer. De jobber tett med grunneierne, lokalt næringsliv og kommune lokalt. 

Styrets leder er Merethe Selfors