Store forventninger til 2024>2026-sesongene

I perioden 2016>2019 opplevde Beiarelva er betydelig oppsving. 4 år på rad med mye tilbakevandrende villaks, og fangster på mellom 7 og 10 tonn på 2,6 mil fiskestrekke gjør at vi har store forventninger til årene som kommer. Hvis alt er tilnærmet «normalt» skal avkommet søke tilbake til «sin barndoms elv», og gi et oppsving i antall tilbakevandrende fisk.

Besøkende fiskere rapporterer om at infrastrukturen langs Beiarelva er god. Grunneierne har gjort en fantastisk jobb, men det jobbes kontinuerlig med å forbedre forholdene langs elva, hvor målet er gode fiskeopplevelser.  

Del artikkelen: