Nyheter

Kortsalget åpner 1. Mars

Årets gytefisktelling er gjennomført

Store forventninger til 2024>2026-sesongene

Årets gytefisktelling er gjennomført

Uventet nedgang i 2023

Kartlegging av fangsttrykk