PRESSEMELDING

Laksetrappene: Beiarelva SA har idag besluttet å stoppe arbeidet med umiddelbar virkning. Noen sentrale faktorer har påvirket dette:
Årsak A: Geopolitisk uro har bidratt til at råvarekostadene på primært stål og betong har økt med hele 35% siden budsjetteringen. 

Årsak B: Etter Skatteetatens avslag (10.04) på søknaden om full moms-refusjon som utgjør nærmere 11 MNOK er kassen nærmest tom når alle utestående fordringer gjøres opp. Entreprenør FauskeBygg AS blir idag skriftlig orientert og er tidligere møte inneforstått med situasjonen. I forrige uke ble Beiarelva SA/prosjektstyret og FauskeBygg AS enige om følgende: 

· Den 24.04 fryses prosjektet og gjenopptas/fullføres når prosjektet oppnår fullfinansiering. 

· FauskeBygg fullfører 2 +2 vegger (N.Førrholmen/ Høgforsen) , med utsatt betaling til midler hos Beiarelva SA foreligger. 

· Mva-saken er ikke endelig avgjort, og Beiarelva SA kommer til å påklage Skatteetatens avslag. Det er fortsatt håp om refusjon

Årsak C: Beiarn Kommune har tidligere kommunisert at de vil vurdere å åpne for forskuttering ved eventuelt kapitalbehov. Etter at kapitalbehovet ble kjent ble det hasteinnkalt til møte med prosjektgruppen og Beiarn Kommunes sentrale ledelse. 

På Kommunestyremøtet 24.04 ble følgende vedtatt: “En juridisk avsjekking (“utvidet lovlighetskontroll”) om lovligheten av forskuttering er klarlagt. Kommunestyret finner IKKE mulighet for finansiell forskuttering til laksetrappene i Beiarn. Et samlet Kommunestyre står bak ønsket om få realisert prosjektet og vil bistå i den grad det er mulig. 

I skrivende stund arbeides det med oppdatering av budsjetter, basert på worst-case- og best-case scenarie. 

· Beiarelva SA vil de kommende dagene ta direkte dialog med bidragsytere og støttespillere.
· Søknader om milder starter opp umiddelbart

Styret i Beiarelva SA

Del artikkelen: