Legekontor

Legetjeneste
Kommunen har legekontor på kommunehuset på Moldjord.
Kontoret har telefontid (+47 755 69 100)
08.00 – 11.00 og 13.00- 14.00

Adresse

Nedre Beiarveien 906,

8110 Moldjord

Åpningstider

.

Telefon

.

Medisinsk nødtelefon

113