Sjekk vannstanden

Oppdaterte data fra NVEs målinger av vannstand ved Selfors bru i Beiarelva.