Slik kjøper du fiskekort

Alle som skal fiske i Beiarelva skal ha betalt statens fiskeravgift og løse ut fiskekort på Scanatura eller lokalt. I tillegg skal alt fiskeutstyr som brukes under oppholdet i Beiarelva desinfiseres før bruk. Ha med kvittering på at utstyret er desinfisert.

Juniorer under 18 år trenger ikke statens fiskeravgift, men alt fiskeutstyr skal være desinfisert. Vi anbefaler at kvittering er medbragt under fiske. Barn under 16 år fisker gratis når de er sammen med en voksen som har kjøpt fiskekort. Fiskekortet er personlig og alle som kjøper fiskekort har sin egen kvote, også barn under 16 år.

Scanatura

Kort til:

Trones, Haugmo Israelsbakk, Larsos, Os, Storjord, Statskog/Tollånes, Navjord, Strand, Molid, Selfors, Soløy, Førnes, Nes, Bernt Kristiansen/Tollåga, Tvervik, Sørbygda

Laksekontoret på Storjord

Kort til:

Storjord, Strand, Eiterjord, Høgmo Israelsbakk, Selfors, Navjord, Tollåga og Trones

Østre Beiarveien 6

8110 Moldjord

Telefon:

+47 755 68 899

Lokale kortselgere

I Beiarn er det mange som selger fiskekort for egen sone eller for andre. Siden det ikke er noen standard på hvem som selger og hvordan, må du som fisker finne ut hvor du kan skaffe kort før du skal fiske. På listen under, eller på oversikten over sonene, vil du se hvem som selger kort. 

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 994 56 142 eller +47 755 68 213

Kort til: Eiterjord, Kvæl, Vold, Moldjord og Arstad/Dokmo.

Adresse: 8114 Tollå

Telefon: +47 755 68 701

Kort til: Trones og Tållånes

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 411 46 893

Kort til: Tollåga

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 958 31 364

E-post: asavjord@hotmail.com

Kort til: Savjord

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 478 06 347

E-post: post@hogtind-hundehotell.no

Kort til: Navjord

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 404 06 755

E-post: b.carlsen@live.no

Kort til: Osbakk

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +358 50 3028288

Kort til: Osbakk

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 917 40 367

E-post: husnes07@gmail.com

Kort til: Eiterjord

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 977 24 927

E-post: jahei@online.no

Kort til: Os

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 405 37 686

Kort til: Os

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 411 29 158

E-post: fredrik.hjemaas@sbnett.no

Kort til: Os

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 913 64 941

E-post: klauksl@online.no

Kort til: Førnes

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 901 23 148

Kort til: Haugmo Israelsbakk

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 954 49 756

E-post: tdnilsen@online.no

Kort til: Arstad Dokmo

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 900 69 475 eller +47 755 68 256

E-post: tdnilsen@online.no

Kort til: Tvervik

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 953 65 806

E-post: ost-sven@online.no

Kort til: Soløy

Adresse: 8110 Moldjord

Telefon: +47 970 61 192

E-post: ottojohn@online.no

Kort til: Soløy

Adresse: 8114 Tollå

Telefon: +47 416 39 765

Kort til: Sørbygda

Adresse: 8114 Tollå

Telefon: +47 994 77 669

Kort til: Sørbygda