Kvoteendring: Gjeldende fra 05.07.2024

VIKTIG MELDING:

Kvoteendring: 
Styret i Beiarelva SA og grunneierlagene fatter følgende vedtak om kvoteendring for sesongen 2024:
 

1: Styret i Beiarelva SA beslutter som en konsekvens av redusert tilbakekomst av villaks på Nasjonalt plan å redusere sesongkvote fra 3 til 2 smålaks under 65 cm. All laks over 65 cm skal gjenutsettes. Vi oppfordrer fiskerne til å gjenutsette all hunnfisk.

2: Det åpnes ikke for storlakskvote i 2024

 
Dette er reglene for 2024
Laks: Døgnkvote er 3 laks (hvor minimum 2 gjenutsettes) og hvor kun én laks under 65 cm kan avlives per fisker.
Sesongkvote: 2 laks under 65 cm per fisker (kan avlives)
All laks over 65 cm skal gjenutsettes
Minstemål 40 cm

Del artikkelen: