Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc auctor dolor in vehicula imperdiet.

Kartlegging av fangsttrykk

I år vil Beiarn kommune i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet og Statsforvalteren i Nordland gå i gang med prosjektet «kartlegging av fangsttrykket på sjøørret i Beiarfjorden og Nordfjorden», der man ønsker å se nærmere på hvor mye sjøørret som fanges i sjøfasen.
Prosjektet gjennomføres ved å fange inntil 200 sjøørreter i Beiarelva og merke disse med et carlinmerke med påtrykt fiske-ID og kontaktinfo til prosjektleder. Disse settes så umiddelbart ut i elva igjen. Fiskere som rapporterer inn fanget sjøørret i den kommende sesongen vil motta en bunke med flakslodd som belønning.
For at vi skal lykkes med prosjektet er vi avhengig av å få merket så mange sjøørreter som mulig, og trenger derfor hjelp fra lokale fiskere som kan være med på en fiskedugnad. Fangst av sjøørret vil foregå i en periode på to uker etter påske så snart isen har gått på elva.
Hvis det er noen som kunne tenke seg å bidra i prosjektet kan dere ta kontakt med Thomas Sørensen i Beiarn kommune på e-post: thomas.sorensen@beiarn.kommune.no eller tlf: 90533342.

Del artikkelen: