Årets gytefisktelling er gjennomført

Årets gytefisktelling i Beiarelva ble gjennomført under gode siktforhold, men ved leiråga var det stopp. 5 meter sikt fra Høgforsen og ned til Leiråga ved Molid gav gunstige «telleforhold» for Øyvind Kanstad Hanssen & Co. Leiråga lever opp til navnet (med tilfører av mye «gråvann»),  så tellingen ble avsluttet der sier Kanstad Hanssen.

Registrerte laks:
Når 25 stamlaks, og oppvandrende laks ovenfor trappa i Tollåga tas med i statistikken viser årets telling i Beiarelva 630 gytelaks. Bedre enn fryktet, men langt unna toppårene i 2016>2019. 

Registrerte sjøørret:
Nesten 1700 sjøørret ble registret på det relativt korte strekket mellom Høgforsen og Leiråga. Når man tar utgangspunkt i at en stor andel sjøørret normalt også befinner seg mellom Leiråga og utløpet er dette virkelig oppløftene resultater. Det ble rapportert om mye storvoks sjøørret over 5 kilo. Dette lover godt!

Del artikkelen: