default

Arbeidene går raskt fremover

Drømmen om nye laksetrapper i Beiarelva har vært holdt i live i flere ti-år og nå nærmer det seg realisering 🙂

Arbeidene går raskt fremover. Når de nye trappene står ferdige (planlagt ferdigstilte november 2024), vil villaks- og sjøørret kunne vadre oppstrøms den svært vakre Beiardalen med sidedaler.

Ny trapp betyr ca 250% økt gytestrekingen. All villaksen som i 7 år har blitt fraktet oppstrøms gjennom stamlaksfisket, vil snart fritt kunne vandre hjem til sin barndoms kulp.

Dette er status med trappene pt:
· Skogrydding og veikontrakt er overlevert og ferdig.

· Endringsmelding ble innlevert- og godkjent i 2023 siden det ikke var forsvarlig å drive tunell pga «dårlig» fjell, hvor åpen sjakt ble løsningen. (lettere å drive vedlikehold i fremtiden)

· Fauskebygg arbeider med siste kontrakten som er grunn- og betongarbeider. 


Status med betongarbeidene:
· Broforsen:
betongveggene er støpt
· Oppryddingsarbeider som gjenstår og sprengning av inntakskanal og opprensing av utløpsområde.

· Øvre Førrholmen: 
Vegg 1, 2 og 3 er støpt og sprenging og etablering av ny ledevegg pågår.

· Midtre/Nedre Førrholmen: Veiarbeidene er fullførte.
· Ikke påbegynt betong- og anleggsarbeider


· Nedre Førrholmen: Spreningsarbeider og anleggsarbeider er påbegynt

· Grunnarbeider Høgforsen
Tunell er erstattet med kanal.

Fremdrift går nært som planlagt.

Stay tuned 🙂

Del artikkelen: