Soløy

Soløy er den nederste sonen i elva på østre side. Den er populær for erfarne sjøørretfiskere, men potensialet på dette strekket blir aldri utnytter til det fulle. Derfor kan man i mange tilfeller ha nesten hele sonen for seg selv, og fiske døgnet rundt.

Fiskemessig er tilgangen på fisk nesten alltid jevn, og selv på lav vannstand kan man oppleve Beiarelva på sitt beste på sandbankene nær sjøen. De fleste fisker med flue eller mark, men slukfiske har også store potensialer i de dype partiene og ut mot sjøen.

Sonen går fra Dalan, mot grensen til Moldjord og ned til Mulhammaren ute mot grense elv/sjø. Det er opprettet flere parkeringsplasser langs sonen, og det sonen har et eget grillhus/gapahuk med grill, toalett parkering. I tillegg ligger det et praktisk tilrettelagt område for camping, hvor fiskere eller andre tilreisende kan overnatte i telt, bobil eller campingvogn. Strøm kan leies.

Fasiliteter

Gapahuker: 1

Parkering: 1

Toalett: 1

Ildsted: 1

Laksehåv: 1

Søppelkasser: 1

Fiskekort

Fiskekort (18)

Antall fiskekort: 18

Dagskort:
Kr. 150,-

Sesongkort:
Kr. 1600,-

Rekrutteringskort:
Gratis for barn under 16 år som fisker i lag med en voksen.

Kortsalg:
Ole Steinar Svendsen
Telefon: +47 95365806
E-post: ost-sven@online.no

Otto Johan Navjord
Telefon: +47 97061192
E-post: ottojohn@online.no

Galleri