Tollånes – statskog

Tollåga er kjent fra gammel tid som ei meget god lakseelv, og dette er fortsatt gjeldende. Elva holder seg alltid blank og påvirkes ikke av bresmelting og breslam.
Sona ligger for det meste langs «Tollåneset» og har strandlinje både til Storåga (Beiarelva) og Tollåga, men har i tillegg strandlinje fra Heståga og opp mot fisketrappa i Høgforsen på Vestsiden av Storåga. Det er stor variasjon i forholdene langs sona, og dette gir mulighet for fiske med alle typer redskaper.
På sona finnes koselig bålplass med gapahuk og utedo. Tørr og gratis bålved finnes også på plassen. Gode parkeringsmuligheter er det også i sonen.
Sona eies av Garden Tollånes og Statskog, og driftes av eierne på Tollånes

Fasiliteter

Gapahuker: 1

Parkering: 5

Toalett: 1

Ildsted: 1

Laksehåv: 1

Søppelkasser: 1

Fiskekort

Antall fiskekort: 13

Dagskort:
Kr. 300,-

Halvdagskort:
Kr. 200,-

Rekrutteringskort:
Gratis for barn under 16 år som fisker i lag med en voksen.

Kortsalg:
Scanatura:
www.scanatura.no

Egil Tollånes tlf. +47 91150633
Gyda Tollånes tlf. +47 91638096
Laksekontoret tlf.  +47 518022
Adr. Østre Beiarveien 1066.  81114 TOLLÅ

Galleri