Fang og slipp (C&R)

I de fleste Nasjonale lakseelver finnes det et sett skrevne- og uskrevne regler ift håndtering av fangst. Men hvordan dette i detalj skal håndheves er ikke alltid like godt beskrevet.

Vi oppfordrer alle fiskerne til å følge noen grunnprinsipper i Beiarelva:
– Vi oppfordrer til å holde fisken i hov under vann
– Hvis den løftes – Hold fiskens hode/gjeller under vann
– Bruk krokutløsertang når krok tas ut
– Vi oppfordrer til å klemme inn mottaker selv om ikke det er påbudt
– Vi oppfordrer til bruk av små, sterke kroker
– Aldri løft fisken ut av vannet ved å kun holde den etter sporen.
– Ved gjenutsetting: Løft fisken forsiktig ut av hoven med en hånd under buken og én rundt haleroten
– Fisken gjenutsettes når den gir klare signaler på at den er klar til å vandre tilbake til elven.

Del artikkelen: