Uventet nedgang i 2023

Noe uventet ble det en nedgang i årets laksefangster versus fjoråret. Innsiget av storlaks- og mellomlaks var betydelig lavere, mens tilbakevandrende antall smålaks var tilfredstillende. Den samme tilbakegangen i fangster ser i nesten samtlige Norske lakseelver. Den nedadgående trenden viser at villaksen har mange utfordringer. Derfor er det viktig å videreføre bærekraftsmodellen som Beiarelva har bygget på siden 2012. Ikke alle fangster er rapportert inn pr. 20. oktober, men estimert innrapportert fangst er 3,2 tonn.

Utsiktene for de neste 3-4 sesongene ser positive ut, siden fangstene i 2016-17-18-19-sesongene var svært positive. På rekordåret leverte Beiarelva over 10 tonn på kun 2,6 mil fiskbar strekning. Et stort antall gytefisk gjør at vi forventer det ett oppsving de kommende sesongene. Stay Tuned 🙂 

Del artikkelen: